Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Poradnie specjalistyczne

STRONA GŁÓWNA / PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Laryngologiczna

Zakres świadczeń

Poradnia Okulistyczna

Zakres świadczeń

Poradnia Neurologiczna

Zakres świadczeń

Poradnia Ginekologiczna-Położnicza

Zakres świadczeń

Poradnie specjalistyczne

tel. (76)8575-326