Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 6/W-17859/2023

W imieniu Ośrodka Zdrowia w Kunicach, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484 na:

Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

6_W-17859_2023_Zapytanie_ofertowe_sprzet

6_W-17859_2023_Wzor_umowy

6_W-17859_2023_Formularz_ofertowy_i_cenowy


Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 22.09.2023 r.


Aktualizacja z dnia 23.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

6_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_6_W_17859_2023

 

Aktualizacja z dnia 23.09.2023 r.

Zestawienie ofert_6_W_17859_2023

na „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

6_Zestawienie ofert_6_W_17859_2023


 

 

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 5/W-17859/2023

W imieniu Ośrodka Zdrowia w Kunicach, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484 na:

Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 16.05.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego Ośrodka Zdrowia w Kunicach.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

5_W_17859_2023_Zapytanie_ofertowe_licencje
5_W-17859_2023_Formularz_ofertowy_i _cenowy

Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 07.09.2023 r.


 

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 16.05.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 orazUmowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

5_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_5_W_17859_2023

 

 

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

Zestawienie ofert_5_W_17859_2023

na „Dostawa licencji na moduły aplikacji mMedica z datą ważności do dnia 16.05.2024 (koniec ważności licencji podstawowej) wraz z instalacją i konfiguracją na serwerach zamawiającego Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 orazUmowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

5_Zestawienie ofert_5_W_17859_2023

 

 

 

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 4/W-17859/2023

W imieniu Ośrodka Zdrowia w Kunicach, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484 na:

Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

4_W-17859_2023_Zapytanie_ofertowe_sprzet_sieciowy
4_W-17859_2023_Wzor_umowy

4_W-17859_2023_Formularz_ofertowy_i_cenowy

 

Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 04.09.2023 r.


 

 

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach”dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 orazUmowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

4_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_4_W_17859_2023

 

 

Aktualizacja z dnia 11.09.2023 r.

Zestawienie ofert_4_W_17859_2023

na „Zakup sprzętu sieciowego – Reuter szt. 1, Switch szt. 1 oraz kable sieciowe – szt. 8 na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach”dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 orazUmowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

4_Zestawienie ofert_4_W_17859_2023

 

 

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 2/W-17859/2023

W imieniu Ośrodka Zdrowia w Kunicach, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484 na:

Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach.

 

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

 

2_W-17859_2023_Zapytanie ofertowe_komputery_UPS_urządzenia_wielofunkcyjne 

2_W-17859_2023_Wzór umowy

2_W-17859_2023_Formularz ofertowy i cenowy

 

Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 08.08.2023 r.

 

Aktualizacja z dnia 11.08.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

2_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_2_W_17859_2023

 

 

Aktualizacja z dnia 11.08.2023 r.

Zestawienie ofert_2_W_17859_2023

na „Zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami do podtrzymywania zasilania UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach” dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

2_Zestawienie ofert_2_W_17859_2023

 

 

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Zapytanie ofertowe - Znak sprawy 1/W-17859/2023

W imieniu Ośrodka Zdrowia w Kunicach, zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17859, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484 na:

Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach.

 

Szczegółowy opis zapytania ofertowego oraz wzór umowy i formularz ofertowy i cenowy w dołączonych poniżej załącznikach:

 

1_W-17859_2023_Zapytanie ofertowe_serwer_UPS

1_W-17859_2023_Wzór umowy

1_W-17859_2023_Formularz ofertowy i cenowy

 

Ofertę – zgodnie z załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia 04.08.2023 r.

 

Aktualizacja z dnia 07.08.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na „Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach."dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr: W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

1_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_1_W_17859_2023

 

 

Aktualizacja z dnia 07.08.2023 r.

Zestawienie ofert_1_W_17859_2023

na „Zakup serwera i serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kunicach."dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr: W-17859 oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17859.2022-00/4640/2023/484

 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Szczegóły w załączonym pliku:

1_Zestawienie ofert_1_W_17859_2023

 

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ 

Wdrożenie e-Usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-Zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”),finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 Realizatorem projektu jest Miniserstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi: 99 589 028,57 zł

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Wdrozenie e-uslugi w placowce POZ

 

Copyright © 2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kunicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | 59-216 Kunice,  ul. Staropolska 7A. | tel. 76 8575 326

Podstawowa opieka zdrowotna | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | Ośrodek Zdrowia Kunice | Rehabilitacja | Stomatologia | Diagnostyka | Gabinet USG | Punkt szczepień | Gabinet pielęgniarski